Slimme schepen maken baggeren overbodig

Havens en vaarwegen hoeven niet meer per se worden uitgebaggerd. Beter is het schepen uit te rusten met sensoren, die daarmee zelf de natuurlijke vaargeulen opzoeken.

Vellinga

Hoogleraar havens en scheepvaartwegen Tiedo Vellinga van de TU Delft onderzoekt met Deltares, Rijkswaterstaat en MARIN een systeem om schepen slim te maken. Deze krijgen sensoren aan boord, die nagaan waar ondieptes zijn en op basis waarvan de navigatie wordt aangepast. De meetgegevens worden naar een centrale gestuurd, vanwaar deze met andere vaartuigen worden gedeeld.

“Hierdoor past het schip zich aan de natuur aan en gebeurt dit niet andersom”, aldus Vellinga tegenover Kennislink.nl. “Sensoren aan boord meten dan de bodemligging, die voortdurend verandert onder meer door de waterstand en zandafvoer. Hoe meer info we hebben, des te beter we voorspellen. De natuur creëert vaak automatisch vaargeulen en daar doen we ons voordeel mee.”