Onderhoudsstop

De in april gestarte onderhoudsstop van Shell Pernis is klaar. Shell laat weten dat de werkzaamheden succesvol zijn afgerond en dat de fabriek weer klaar is voor de toekomst.

Het was een bijzondere onderhoudsstop, die in april begon terwijl het land vanwege de Covid-19-uitbraak in een lockdown verkeerde. Veiligheid stond boven alles, aldus Shell, met extra maatregelen tegen het coronavirus.

Hinder onderhoudsstop

Tijdens de werkzaamheden vertelde Jan Willem van Buren, turn around event manager bij Shell, dat de beheersmaatregelen van het RIVM worden opgevolgd. “De hinder ervan is zeer beperkt. Naast de voorgeschreven maatregelen stellen we ook het dragen van gelaatschermen verplicht tijdens het werk. We hebben de accommodaties, zoals de pauzeruimtes, aangepast om de anderhalve meter sociale afstand te handhaven. Ook zien we erop toe dat het vervoer van mensen op een veilige manier kan gebeuren met inachtneming van anderhalve meter afstand”, aldus Van Buren in een video van Shell. 

Geinspecteerd en verbeterd

Eind vorige week heeft Shell laten weten dat de onderhoudswerkzaamheden zijn afgerond en dat Shell Pernis officieel weer in gebruik is genomen. “De fabrieken zijn van binnen en buiten geïnspecteerd en verbeterd. De werkzaamheden zijn ondanks Covid-19 succesvol afgerond en de installaties zijn weer klaar voor de toekomst”, aldus Shell.

Zie ook: Subsidie voor verbeteren zoetwatervoorziening