Shell Pernis levert restwarmte aan Rotterdam

Shell Pernis, het Havenbedrijf Rotterdam en het Warmtebedrijf Rotterdam gaan investeren in een de aanleg van een leidingnetwerk, waarmee restwarmte van de raffinaderij aan de regio kan worden geleverd. De totale investering bedraagt zestien miljoen euro.

Shell Pernis

Het Havenbedrijf Rotterdam steekt zo’n acht miljoen euro in het project. Shell investeert in de installaties die het mogelijk maken de restwarmte uit de raffinaderij gecontroleerd af te voeren. Havenbedrijf Rotterdam investeert in de warmteleiding die zorgt voor het transport van Shell Pernis naar het bestaande warmtenet. Het Warmtebedrijf Rotterdam investeert in de aansluiting op het bestaande warmtenet, het beheer, operatie en onderhoud van het warmtenet en zorgt voor de distributie van de warmte aan haar klanten. Op jaarbasis levert dit afvangen en leveren van de restwarmte een energiebesparing van 0,6 petajoule op.