Shell moet scherper zijn op veiligheid (video)

De Onderzoekraad voor Veiligheid is na onderzoek tot de conclusie gekomen dat Shell Moerdijk kritischer moet zijn op veiligheidsrisico’s binnen het bedrijf. Dit heeft zij bekendgemaakt.

Shell Moerdijk

Vooral bij het doorvoeren van wijzigingen in productieprocessen, installaties en van grondstoffen moet Shell beter onderzoek doen naar eventuele nieuwe risico’s die hierbij ontstaan. De oliemaatschappij bleek in het onderzochte voorval niet bedacht op de chemische reactie die uiteindelijk leidde tot ontploffing. Hierdoor waren medewerkers niet in staat om tijdig in te grijpen. Volgens de Onderzoekraad is een cruciaal punt bij het waarborgen van veiligheid het doen van onderzoek naar gevaren; zeker bij het doorvoeren van wijzigingen in productieprocessen, installaties en van grondstoffen. Zij zegt verbaasd te zijn dat bij Shell Moerdijk de interne procedures niet goed zijn opgevolgd, er onvoldoende lessen zijn getrokken uit eerdere incidenten en signalen binnen de eigen organisatie en onjuiste aannames zijn gemaakt over basale chemische reacties.

Hieronder een video van de Onderzoekraad voor Veiligheid met daarin de voornaamste conclusies.