Electrolyser

Shell gaat op de Tweede Maasvlakte een electrolyser bouwen, waar het van offshore windstroom groene waterstof zal maken. Gasunie en het Havenbedrijf Rotterdam leggen een pijpleiding aan naar de raffinaderij in Pernis.

De groenewaterstoffabriek komt op een speciaal bedrijfsterrein dat het havenbedrijf hiervoor aanlegt en zal in 2023 in gebruik worden genomen. Ook BP en Nouryon zullen op deze locatie hun 250 MW-electrolyser bouwen, die in 2025 in bedrijf zal gaan. 

Electrolyser

De electrolyser van Shell krijgt een vermogen van rond de 200 MW. Door middel van elektrolyse wordt er groene waterstof gemaakt, door water met behulp van groen opgewekte stroom te splitsen in waterstof en zuurstof. Shell wil dagelijks 50.000 tot 60.000 kilo waterstof produceren. Door dit in de raffinaderij te gebruiken, kan er jaarlijks 200.000 ton CO2 worden bespaard. Shell streeft er ook naar de groene waterstof aan de transportsector te leveren.

Windpark

De groene stroom voor de electrolyser komt ‘bij voorkeur’ van het offshore windpark Hollandse Kust (noord), dat Shell samen met Eneco op de Noordzee wil gaan bouwen via de joint venture CrossWind. Dit windpark wordt in 2023 in gebruik genomen en krijgt een geïnstalleerd vermogen van 759 MW. CrossWind doet mee aan de aanbesteding van het windpark.

Waterstofleiding

Het Havenbedrijf Rotterdam en Gasunie leggen gezamenlijk de pijpleiding aan, die de groene waterstof van de electrolyser naar Shell Pernis zal brengen. Het tracé komt naast de A15 te liggen, vanaf de Maasvlakte naar Pernis. “De aankondiging van Shell versnelt nu onze plannen voor de aanleg van een waterstofleiding voor de Rotterdamse industrie”, aldus Allard Castelein, ceo van het Havenbedrijf Rotterdam.

Zie ook: Groenewaterstofproject BP en Nouryon heet H2.50