Shell gaat zonnepark in Moerdijk bouwen

Plasticrecycler

Shell maakt bekend in de haven van Moerdijk een groot zonnepark te willen ontwikkelen. De oliemaatschappij laat hiermee zien op duurzame energie in te zetten.

Shell wil vijftigduizend zonnepanelen in Moerdijk plaatsen, op een ongebruikt stuk land op haar eigen chemiecomplex. Deze zullen goed zijn voor een capaciteit van twintig megawatt, volgens Shell voldoende om ongeveer zevenduizend huishoudens van zonnestroom te voorzien. De elektriciteit die wordt opgewekt, zal echter niet naar particuliere afnemers gaan maar door Shell zelf worden gebruikt. De website Energeia heeft berekend dat met de stroom uit het zonnepark in drie procent van de energiebehoefte van het chemiecomplex kan worden voorzien.

Processen verbeteren

De bouw van het zonnepark start dit jaar. De vergunningen en SDE+-subsidies zijn rond. Volgens Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland, sluit deze stap goed aan op de doelstellingen van Shell. “De ontwikkeling van dit zonnepark bij Shell Moerdijk past in de ambitie van Shell om een actieve rol te spelen in de Nederlandse energietransitie. We willen graag onze uitstoot verminderen. Enerzijds door de energie-efficiëntie van onze processen te verbeteren, anderzijds door in nieuwe energie-activiteiten te investeren. Andere voorbeelden van Shells bijdrage aan de Nederlandse energietransitie zijn wind op zee, elektrische mobiliteit en restwarmte van Shell Pernis.”

Creatieve oplossingen

Lori Ryerkerk, als executive vice-president manufacturing verantwoordelijk voor de productielocaties van Shell, wijst erop dat de combinatie van petrochemie en duurzame energie voor het bedrijf niet nieuw is: “Wereldwijd passen we tal van creatieve oplossingen toe om onze productielocaties energie-efficiënter te maken. Op onze zeventien raffinaderijen werken teams aan verschillende initiatieven, zoals warmtekrachtkoppeling en het leveren van warmte aan buren. Ook dit zonne-energieproject bij Shell Moerdijk is hier een mooi voorbeeld van.”

Zie ook: Op weg naar een proces zonder fossiele brandstof

Zie ook de komende editie van Europoort Kringen, die in het teken staat van wind- en zonne-energie.