Porthos

Shell, TU Delft en een drietal TKI’s steken 5 miljoen euro in de ontwikkeling van een doorbraaktechnologie voor het verduurzamen van de petrochemie. Dit hebben zij deze week bekendgemaakt.

Het gaat om het project TOeLS – wat staat voor ‘Towards large-scale electro-conversion systems’, waar Shell, TU Delft en de Topsectoren Chemie, HTSM en Energie in investeren. Het project valt onder het overkoepelende e-Refinery-programma, dat werkt aan een ‘doorbraaktechnologie’ waarmee CO2 en water met behulp van groene stroom in koolwaterstoffen als etheen kunnen worden omgezet. Deze koolwaterstoffen zijn te gebruiken als grondstof, brandstof of opslagmedium voor duurzame elektriciteit.

Doorbraaktechnologie

Volgens het consortium is dit project bijzonder omdat het de hele ontwikkeling omvat, van een basisontwerp tot over vijf jaar een compleet 100 kW-systeem. De productie van etheen kan later worden uitgebreid naar andere stoffen, zoals methaan, methanol, koolmonoxide en ammoniak. E-Refinery is ook doende een elektrolysetechniek te ontwikkelen om chemische bouwstenen direct uit CO2 en water te produceren.

Intensiveren

Hans Geerlings, research scientist bij Shell Technology Centre, benadrukt dat verduurzamen niet zonder de wetenschap en overheid mogelijk is. “Met deze investering intensiveren we het onderzoek naar de ontwikkeling en opschaling van chemische processen die resulteren in niet-fossiele brandstoffen en basischemicaliën.”

Opschaling elektro-conversie

“Binnen het project TOeLS werken wij samen met Shell en de overheid aan de opschaling van elektro-conversie”, verklaart programmaleider Paulien Herder namens e-Refinery. “Dit versnelt het verduurzamingsproces en stelt ons in staat om uiteindelijk elektro-conversiesystemen naar het gigawatt-niveau op te schalen.”

Zie ook: Onderzoek naar alternatieve grondstoffen voor petrochemie