boete

Shell heeft publiekelijk excuses gemaakt voor de explosie die vorig jaar bij haar chemische plant in Moerdijk plaatsvond. Uit intern onderzoek blijkt dat het incident voorkomen had kunnen worden.

“Die conclusies zijn uiterst pijnlijk”, reageert general manager Paul Buijsingh van Shell Moerdijk in het FD op de onderzoeksresultaten. Onverwacht leidde het opwarmen met ethylbenzeen van een verse katalysator tot een reactie, waardoor de temperatuur en druk snel flink opliepen. Vlak daarvoor werd een reactie van de nog lege katalysator in de opwarmfase niet opgemerkt. Volgens Buijsingh zijn geen grove fouten gemaakt en was er sprake van een samenloop van omstandigheden. Wel biedt hij zijn excuses aan. Inmiddels zijn maatregelen genomen die moeten voorkomen dat een soortgelijk incident zich opnieuw voordoet.