Deze zomer wordt gestart met de bouw van een servicehaven in de Prinses Margriethaven op Maasvlakte 2. Het startsein hiertoe werd deze week gegeven.

De sleepdiensten Smit, Kotug, de Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht (KRVE), de Zeehavenpolitie en het Havenbedrijf Rotterdam zullen van de servicehaven gebruik gaan maken.

Nautische diensten

Alle partijen tekenden maandag 22 april een overeenkomst voor een ligplaats, zo meldt het Havenbedrijf Rotterdam. Laatstgenoemde zal een hoofdponton aanleggen als basisvoorziening om in het gebied nautische diensten te kunnen verlenen. (foto Havenbedrijf Rotterdam)