De geschiedschrijving heeft in vele lijvige boeken aandacht besteed aan hoe de Europese scheepvaart de wereld bereikbaar maakte, en Oost en West met elkaar verbond. Vreemd genoeg is maar weinig aandacht besteed aan hoe in de twintigste eeuw de Europese havenbedrijvigheid zich ontwikkelde, en hoe dat van invloed was op de industriële ontwikkeling van West-Europa. Met ‘Europe and the Maritieme World’ leverde de Britse historicus Michael B. Miller een subliem overzicht af.