Scheepsmetingregister gedigitaliseerd

De handgeschreven registerboeken van de Scheepsmetingsdienst uit de collectie van de bibliotheek van het Maritiem Museum Rotterdam zijn vanaf heden digitaal raadpleegbaar via de site http://scheepsmetingregister.maritiemmuseum.nl.

maritiem-musem

Met de digitalisatie van dit register gaat een lang gekoesterde wens van het museum in vervulling. De wens deze scheepsmetingen van 1899 tot en met 1989 voor een groot publiek online toegankelijk te maken en de informatie te behouden voor toekomstige generaties. Het Maritiem Museum Rotterdam is blij met de mijlpaal die de digitalisering van het Scheepsmetingsregister betekent voor het museum dat door kenners wordt gezien als een internationaal kennisinstituut op maritiem gebied. Hoofd informatiebeheer Ben Min: “Door de digitalisering is deze belangrijke bron over de binnenvaart voor iedereen via het internet toegankelijk. De boeken hoeven nu niet meer fysiek nageslagen te worden, wat het behoud van deze historische bron ten goede komt.” Aan de hand van het nummer van de meetbrief, het liggernummer, kan men de betreffende handgeschreven meting terugvinden. In de liggers kan men lezen waar en wanneer een schip gebouwd is, wie de eigenaren waren en of het schip in de tijd nog verlengd of verkort is dan wel gesloopt. De brandmerkboeken geven weer een ingang om de liggernummers van het betreffende schip te vinden.

De bibliotheek van het Maritiem Museum is de oudste en meest omvattende collectie op maritiem gebied in Nederland. De bibliotheek bestaat sinds 1857. Toen was het nog een kleine boekenverzameling in de modellenkamer van de Koninklijke Nederlandsche Yacht-Club. Inmiddels is de bibliotheek uitgegroeid tot een omvangrijke wetenschappelijke en waardevolle collectie. Behalve internationale literatuur over scheepvaart, scheepsbouw, haven en offshore beheert de museumbibliotheek een aantal omvangrijke boeken- en tijdschriftencollecties, waaronder de collectie oude drukken van de Rotterdamse verzamelaar dr. W.A. Engelbrecht. In 2008 is het handgeschreven register van de Scheepsmetingsdienst overgedragen aan het Nationaal Archief en in langdurige bruikleen gegeven aan het Maritiem Museum Rotterdam.