Containerschepen

De vraag naar duurzame scheepsbrandstoffen is het afgelopen jaar sterk gestegen. Vooral de verkoop van laagzwavelige stookolie nam toe. Dit meldt het Havenbedrijf Rotterdam.

Sinds 1 januari van dit jaar is IMO 2020 ingegaan, waarmee het wereldwijd toegestane gehalte van zwavel in scheepsbrandstof is verlaagd van 3,5 naar 0,5 procent. In december 2019 nam daarom de verkoop van VLSFO (very low sulphur fuel oil) met maximaal 0,5 procent zwavel sterk toe. Die maand was 62 procent van alle verkochte stookolie VLSFO. Over de laatste drie maanden van het jaar was dat 48 procent.

Lage gehalte

In Nederland ligt de lat sinds 2015 al relatief hoog, met een maximaal toegestaan zwavelgehalte van 0,1 procent. Brandstoffen die dit lage gehalte aan zwavel bevatten, worden ULSFO (ultra low sulphur fuel oil) genoemd. Hiervan werd in het laatste kwartaal van 2019 13 procent verkocht.

Bijmengen scheepsbrandstoffen

Het havenbedrijf meldt ook dat de hoeveelheid gebunkerde LNG in 2019 is verdrievoudigd, van 9.483 ton naar 31.944 ton. Daarnaast nam de verkoop toe van scheepsbrandstoffen waarin een bepaald percentage (meestal tussen de 20 en 30 procent) biobrandstof is bijgemengd. ‘Bio-bunkers’ worden dit genoemd. In 2019 was 2 procent van de verkoop van stookolie en 0,5 procent van de distillaten een biobunker. Deze categorie is in 2019 voor het eerst zichtbaar in de bunkercijfers. (Foto: Kees Torn)

Zie ook: Overslag haven Rotterdam in 2019 iets gegroeid