‘Schaalvergroting scheepvaart nadert evenwicht’

Wat is het nut van schaalvergroting in de containerscheepvaart wanneer de enorme schepen in steeds minder havens kunnen worden gelost en beladen? Dit vraagt bestuurder Fang Huajin van de Shanghai International Port Group zich af.

Haven containers terminal

“Nu al is het zo dat niet alle landen dergelijke megaschepen aankunnen”, zegt Fang in een gesprek met het Financieele Dagblad. “Voor Sjanghai gold hetzelfde: we zijn van origine een rivierhaven, die pas aan het begin van deze eeuw is gemaakt tot een diepzeehaven. Maar natuurlijk zitten er ook limieten aan de uitbreiding van de Yangshan haven. Nu ligt die limiet op een diepte van zo’n zestien, zeventien meter. Economisch gezien zit er bijna geen limiet op de trend dat schepen groter worden. Vervoerders proberen daarmee voordelen van schaalgrootte te behalen. Maar wat is het punt daarvan, als belangrijke knooppunten dergelijke schepen niet kunnen bedienen? We komen steeds dichter in de buurt van het punt waarop de economische efficiëntie niet langer navenant toeneemt.”