Samsom biedt oplossing Thermphos

Nog geen twee maanden nadat hem gevraagd was de situatie rond Thermphos in kaart te brengen, presenteert Diederik Samsom al zijn bevindingen. Het Rijk, de provincie Zeeland en Zeeland Seaports moeten de saneringskosten van de failliete fosforfabriek gezamenlijk delen, adviseert hij.

Op het terrein van Thermphos in Vlissingen liggen fosforresten, licht radioactief materiaal en er staan vervuilde gebouwen. De provincie betaalt nu maandelijks tonnen om het gebied veilig te houden, waardoor het zaak is deze situatie niet te lang te laten voortduren.

Advies

Samsom adviseert dat zowel het Rijk, de provincie Zeeland als Zeeland Seaports elk 27,7 miljoen euro voor hun rekening nemen. De totale kosten van de sanering komen uit op 83 miljoen euro, wat volgens Samsom ‘beduidend lager’ is dan eerdere schattingen. Zeeland Seaports en het Havenbedrijf Gent verwelkomen het advies van Samsom, ook in het licht van de fusie waarmee beide bezig zijn.