Omwonenden

Het petrochemische bedrijfsleven, de overheid en kennisinstituten hebben het Convenant Safety Delta Nederland afgesloten. Doel van het veiligheidsconvenant is de veiligheid bij BRZO-bedrijven verder te verbeteren.

Sinds vier jaar werken de petrochemie, overheid en wetenschap al samen op het gebied van veiligheid in het programma Duurzame Veiligheid 2030. Dit loopt eind dit jaar af, en met het afsluiten van het Convenant Safety Delta Nederland (SDN) wordt er een vervolg aan de samenwerking gegeven. Op 5 oktober werd het convenant in een digitale bijeenkomst ondertekend.

Safety Delta Nederland

Het doel van SDN is de veiligheid in de petrochemie te verbeteren, en vooral om incidenten bij BRZO-bedrijven voor te zijn. Nul incidenten in 2030 is het streven, meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De bij SDN aangesloten partijen beloven ‘vernieuwende veiligheidsconcepten’ in te gaan zetten bij BRZO-bedrijven. Het verbeteren, ontwikkelen en verspreiden van kennis en ervaring speelt daar een grote rol bij. Er worden een kennis- en een innovatiecentrum opgericht, waar ‘belanghebbenden kennis kunnen halen en brengen’.

Aangesloten

Het convenant is ondertekend door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de stichting Veiligheid Voorop, de TU Delft, Rotterdam School of Management Erasmus Universiteit en TNO. Ook ondersteunt een aantal partijen SDN: de ministeries van EZK, JenV en SZW, Interprovinciaal Overleg, BRZO+, de Koninklijke VNCI, VOTOB, VNPI, de VHCP, Chemelot Site Permit, Universiteit Leiden, het RIVM en COAST.

‘Stevige basis’

“Door de samenwerking van zowel de sector als de wetenschap als de overheid ligt er een stevige basis onder deze afspraken. Dat is nodig, want 2030 is al heel snel voor de ambities die we hier met elkaar afspreken”, zegt staatssecretaris Stientje van Veldhoven. 

Zie ook: Slimme camera’s in Moerdijk doen zelf analyse