Door een leiding te voorzien van een rubberen laag, een lining of coating, kan – onder meer – corrosie voorkomen worden. Het klinkt kostbaar, maar het kan juist aanzienlijke kosten besparen, doordat corrosie zo goed als geheel wordt uitgesloten.