Routekaart moet chemie concrete acties opleveren

De VNCI heeft twee consultancybureaus gevraagd om een routekaart voor de chemische industrie te maken. Het gaat om Ecofys en Berenschot.

Beide bureaus zijn ingehuurd om in kaart te brengen op welke manier de Nederlandse chemische industrie een bijdrage kan leveren aan de CO2-reductie, zoals die in het Parijse klimaatakkoord is vastgelegd. Het is de bedoeling dat de visie van de chemische industrie wordt vertaald in concrete acties, zo bericht de website Consultancy.nl. Belangrijke elementen in de studie zijn energie-efficiëntie, hernieuwbare grondstoffen en recycling. De bevindingen van Ecofys en Berenschot zullen worden opgenomen in de Routekaart 2050, waaraan de VNCI en de Topsector Chemie momenteel werken.