Het Havenbedrijf Rotterdam heeft dit jaar 3,1 procent minder containers overgeslagen. De totale goederenoverslag bleef in 2013 gelijk aan vorig jaar.

In totaal werd dit jaar 442 miljoen ton overgeslagen, terwijl halverwege 2013 nog sprake was van een lichte daling. Rotterdam heeft het momenteel moeilijk in de containeroverslag. De dalende containeroverslagcijfers zijn te wijten aan de aanhoudende economische mailaise en de toegenomen concurrentie. Het marktaandeel in de Hamburg-Le Havre-range van Noordwest-Europese containerhavens zakte van 30,0 naar 28,4 procent. Verschillende reders werken inmiddels samen in coalities, wat zijn weerslag heeft op het aantal bezoeken aan de Rotterdamse haven.

In de volgende editie van Europoort Kringen leest u meer over de Rotterdamse overslagcijfers.