Rotterdamse bedrijven doen klimaatoproep

Een collectief van 62 Rotterdamse bedrijven en organisaties doet een klimaatoproep. Ze roepen de nieuwe gemeenteraad op om de energietransitie in de stad handen en voeten te geven.

21 maart a.s. zijn er gemeenteraadsverkiezingen en deze bedrijven en organisaties lopen hier vast op vooruit. “Wij roepen het gemeentebestuur en alle politieke partijen in Rotterdam op om vol in te zetten op de sprong naar een circulaire en duurzame stad. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de enige weg is naar een blijvend bloeiende, dynamische en leefbare stad voor deze en komende generaties Rotterdammers”, schrijft de groep in een open brief, die deze week aan burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam werd aangeboden.

Klimaatoproep

Tot de afzenders behoren verschillende in de haven actieve partijen, zoals AkzoNobel, Huntsman, DB Schenker, Eneco, Engie en Nuon. Ze spreken de verwachting uit dat Rotterdam over dertig jaar amper nog fossiele brandstof zal gebruiken en schetsen de volgende uitdaging: “Onze stad, die als geen andere in Nederland loopt op kolen, olie en gas, zal over dertig jaar amper nog fossiele brandstof mogen gebruiken. Alle gebouwen in Rotterdam zijn dan energieneutraal of, liever nog, energie producerend. Vervoer is slim en schoon. Bedrijven en de haven zijn toonaangevend in de wereld en zijn aanjagers van een economie die van afval weer nieuwe grondstoffen maakt.”

Roadmap

Concreet vragen de bedrijven en organisaties aan de nieuw gekozen gemeenteraad een roadmap op te stellen hoe deze transitie vorm moet krijgen. Hierbij moeten expliciete tussendoelen worden gesteld.

Zie ook: Castelein: ‘Quick fix bestaat niet’