Fieldlab Industriële Elektrificatie

Rotterdam maakt bekend dat het de hoeveelheid windturbines binnen de gemeentegrenzen met een kwart wil vergroten. Maar nog meer wordt van windenergie op zee verwacht.

Nu staan er 72 windturbines te draaien in Rotterdam. Dat aantal moet voor 2025 zijn uitgebreid naar 100, die 227.000 huishoudens van elektriciteit kunnen voorzien. De gemeente voorziet in de aankomende jaren een toenemende vraag naar groene elektriciteit. Het zet daarom in op wind- en zonne-energie.

Windenergie

Het plaatsen van windturbines op land is mooi, vindt wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Energietransitie), maar meer nog verwacht hij van windenergie op zee. Hij noemt dat ‘belangrijk voor het realiseren van de Rotterdamse klimaataanpak’. Ook maakt de gemeente zich er hard voor dat de aanlanding van de opgewekte offshore elektriciteit in Rotterdam wordt gerealiseerd.

Proeftuin

De Tweede Maasvlakte moet een ‘proeftuin’ voor windenergie worden. Bijkomend voordeel is dat dit ook banen oplevert, aldus de wethouder. Hij wijst daarbij naar de enorme windturbine die op het terrein van SIF wordt gebouwd: “Deze megawindmolen heeft een capaciteit van 12 MW. Van dat type willen we de komende jaren duizend bouwen in windparken op zee. Dat is goed voor schone lucht in Rotterdam en levert Rotterdamse banen op.”