Rotterdam pakt eindelijk de vervuiling aan

Eindelijk pakt Rotterdam dan toch de luchtvervuiling aan. Na tientallen jaren van talmen lijkt het nu dan toch te gebeuren. Een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad is bereid om vergaande maatregelen te nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Als het goed is valt een dezer weken het definitieve besluit.

Door Jan Rotmans

 

En dat is hard nodig ook. Want Rotterdam is nog steeds met afstand de vuilste stad in Nederland. Meer dan waar ook in Nederland wordt in Nederland vervuilde lucht ingeademd. De concentraties stikstofdioxide en fijnstof zijn gemiddeld het hoogst in Rotterdam, zo blijkt uit recente metingen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Het percentage fijnstof in Rotterdam is sinds 2013 met gemiddeld achtenhalf procent gestegen. De hoeveelheid stikstofdioxide is weliswaar iets gedaald, met 0,3 procent (de kleinste daling van de vier grote steden), maar nog altijd het hoogste in heel Nederland. Milieugezondheidsstudies tonen aan dat Rotterdammers gemiddeld enkele maanden eerder sterven door de forse luchtverontreiniging.

Grote boosdoener in de stad is het verkeer, daarbuiten de industrie en de haven. Uiteraard is de schaal van de luchtvervuiling door de industrie en haven aanzienlijk groter dan die van het verkeer. Maar fijnstof en stikstofdioxide uitgestoten door het verkeer vormen een lokaal probleem in de stad zelf, wat je dan ook lokaal moet bestrijden. In de stad worden op een aantal verkeersaders de milieunormen fors overschreden. Niet alleen op de ’s Gravendijkwal, de vieste straat van Nederland en ‘het verkeersriool van Rotterdam’, maar ook op de Coolsingel, de Maasboulevard, de Pleinweg en de Stadhoudersweg worden de concentratienormen ook in 2015 weer fors overschreden. Mensen die daar wonen of werken (of hardlopen, zoals in de spits langs de Maasboulevard!), hebben een serieus gezondheidsprobleem.

De enige effectieve wijze om dit te bestrijden, is het weren van vervuilende auto’s en met name vrachtauto’s. Dat kan door de milieuzone in Rotterdam fors uit te breiden. De huidige milieuzone in Rotterdam is zo klein dat vrijwel elke dieselauto of vrachtauto zonder roetfilter de binnenstad door mag. De milieunormen voor de Tweede Maasvlakte zijn aanzienlijk strenger dan voor de binnenstad van Rotterdam.

Ik hoop dat wethouder Pex Langenberg zijn rug recht houdt en niet buigt voor de lobby van de ANWB, transportbranche, winkeliers, etc. Hij heeft aangegeven dat het sneller schoner maken van het verkeer een van de speerpunten is in zijn beleid en dat hij met name vieze oude dieselauto’s wil weren uit de stad.

Laat Rotterdam nu eindelijk kiezen voor een schone stad. Want een vieze stad is niet alleen schadelijk voor de gezondheid van Rotterdammers, maar ook voor de economie. Welke werknemer of werkgever wil er anno 2015 nog in een vieze stad werken en wonen? Niemand toch!