'Goede en groene' groeiers

Rotterdam wil meer innovatieve technologische bedrijven aantrekken. Deze ‘goede en groene’ groeiers moeten de stad een economische impuls geven.

De gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam, Rotterdam Partners en InnovationQuarter hebben een gezamenlijke visie opgesteld om bedrijven aan te trekken. “De nieuwe gezamenlijke strategie richt zich op het aantrekken van internationale bedrijven die zich inzetten voor de digitale, duurzame, circulaire én inclusieve economie, ook wel aangeduid als ‘goede’ en ‘groene’ groei: meer werkgelegenheid, een stad waar het fijn is om te wonen en werken en bedrijven die werken aan duurzame oplossingen voor de stad”, aldus de gemeente in een persbericht.

‘Goede en groene’ groeiers

Het werven van buitenlandse bedrijven gaat zich specifiek richten op ondernemingen die actief zijn in industrieel, product- en softwaredesign, prototyping, experimenten en innovatie. De verwachting is dat de vestiging van dergelijke bedrijven in de havenstad de ‘duurzame economische groei’ en werkgelegenheid een duw in de rug zal geven. De afgelopen jaren zijn bedrijven als Innocent, Swisscom en BYD aangetrokken. “Deze koers wordt de komende jaren verder aangescherpt en geïntensiveerd”, kondigt de gemeente aan. 

Duurzaam, circulair en digitaal

Vertegenwoordigers van Rotterdam zullen vaker de wereld over reizen om deze bedrijven te benaderen. De stad maakt hiervoor een half miljoen euro extra vrij. “Met onze acquisitie-partners trekken we samen op om enerzijds Rotterdam nog aantrekkelijker te maken voor het internationaal bedrijfsleven en anderzijds Rotterdammers maximaal te laten profiteren van extra bedrijvigheid. Dit uit zich in focus op werkgelegenheid en focus op de economie van de toekomst die duurzaam, circulair en digitaal is”, verklaart de Rotterdamse wethouder Barbara Kathmann. 

Zie ook: Twee ton voor industriele innovaties