Twintig procent van alle energiebesparing in Nederland moet in Rotterdam worden gerealiseerd. Dit staat in het RCI Actieplan Energie, dat wethouder Alexandra van Huffelen vandaag presenteerde.

In totaal wil de gemeente 20 petajoule aan energie besparen, onder meer door de energie-infrastructuur tussen haven, stad en omringende gebieden uit te breiden. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van de Nieuwe Warmteweg en de uitbreiding van het stoomnetwerk. Het intensieve netwerk aan leidingen moet zorgen voor een optimale benutting van reststroom, restwarmte en CO2. Rotterdam stelt zich ook ten doel tien procent van alle duurzame energie op land te op te wekken. Zo wordt een nieuw windpark langs de dijk tussen de Oranjepolder in Maassluis en de Maeslantkering aangelegd. Om de onrendabele top van projecten weg te nemen vraagt Rotterdam het Rijk om medefinanciering.