Robotisering in de haven

Al sinds de jaren dertig van de vorige eeuw wordt de verwachting uitgesproken dat verregaande automatisering tot technologische werkloosheid zal leiden.

Terminal

Vooralsnog lijkt dit in de Rotterdamse haven wel mee te vallen, stelt ceo Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam. Professor Dirk Helbing van de TU Delft verwacht dat op termijn mensen onder supervisie van robots zullen functioneren. In Europoort Kringen maart een artikel over dit onderwerp. Klik hier voor een abonnement!