Kolencentrale

De energiecentrale van Riverstone op de Maasvlakte is klaar om deels op biomassa te draaien. In de toekomst misschien wel helemaal, zegt Peter Feldhaus, directeur van de energiecentrale.

De energiecentrale staat sinds het begin van het jaar stil. En dat zal nog wel voorlopig zo blijven, verklaart Feldhaus in het FD. “Er was een lekkage in de boiler. Er was een fout in de meetapparatuur. Het duurt lang, maar binnenkort beginnen we met de reparatie. Midden juli moeten we weer draaien.” Feldhaus spreekt de verwachting uit dat de centrale daarna ‘hopelijk nog wel beter dan voorheen’ zal draaien.

Meer vraag

‘Vraag en aanbod’ was voor de Amerikaanse investeringsmaatschappij de doorslaggevende factor om te investeren in een bijna nieuwe kolencentrale zonder veel perspectief voor de lange termijn. Feldhaus zegt in Europa een schaarste aan energie te voorzien, waardoor het bedrijf de investeringen kan terugverdienen. “Er zal de komende jaren 100 gigawatt aan opwekcapaciteit uit de markt worden weggenomen, bijvoorbeeld doordat Duitse kerncentrales sluiten. Dat is controleerbare, betrouwbare productie. Dat wordt niet in hetzelfde tempo vervangen. Wel komt er steeds meer vraag naar stroom, kijk naar elektrisch rijden. We voorzien dus tekorten.”

Biomassa

De centrale kan nu gedeeltelijk op biomassa draaien, vertelt Feldhaus. “Op dit moment is een van de vier molens gereed voor bijstook van biomassa. We hebben daarvoor zo’n 300 miljoen euro toegezegd gekregen aan subsidie. We kijken naar de mogelijkheden; misschien wel volledige ombouw naar duurzame biomassa.”

Zie ook: Energiecentrale Riverstone ligt stil door technisch defect