De industrie verplaatst zich zeewaarts, en daarmee komen de stadshavens vrij voor andere bestemmingen. De gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf hebben een projectorganisatie opgericht die tot taak heeft plannen te maken voor de verschillende vrijgekomen of nog vrij te komen gebieden en investeerders te vinden voor de verschillende projecten die daar moeten plaats vinden.