Om ervoor te zorgen dat grote schepen voortdurend de haven kunnen in- en uitvaren is het noodzakelijk dat de vaargeulen en havens diep genoeg zijn. Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam bundelen op dit gebied hun krachten.

Beide organisaties baggeren regelmatig het opgehoopte slib en zand weg uit de vaargeulen en havens. Zowel Rijkswaterstaat als het havenbedrijf verwachten dat het baggeren efficiënter kan worden uitgevoerd door gezamenlijke inkoop en intensieve samenwerking bij de uitvoering van het werk. Ook kunnen de baggerwerkzaamheden beter op elkaar worden afgestemd, wat een besparing in de kosten tot gevolg zal hebben. Bovendien kunnen Rijkswaterstaat en het havenbedrijf kennis delen en zijn er mogelijkheden gezamenlijk nieuwe bagger- en meetmethodes te testen.