Restwarmte Moerdijk naar kassengebied

De provincie Noord-Brabant en Enexis gaan samen infrastructuur aanleggen waardoor restwarmte uit de haven van Moerdijk kan worden vervoerd. Vorige week tekenden de provincie en de netbeheerder een intentieverklaring.

kassen

In eerste instantie wordt het havengebied verbonden met het kassengebied Nieuw Prinsenland in Dinteloord. Dit zou al een energiebesparing opleveren van ongeveer 1,25 petajoule per jaar. In een later stadium wordt onderzocht of meer partijen in de warmteketen en tuinbouwcomplexen op EnergywebXL – zoals het restwarmteproject is genaamd – zullen worden aangesloten. Het totale besparingspotentieel bedraagt meer dan 4,5 petajoule, heeft de provincie Noord-Brabant becijferd. Dit is meer dan drie procent van de totale warmtebehoefte van Noord-Brabant.