Restwarmte en geothermie alternatief voor aardgas

Het is mogelijk het gehele kassencomplex in het Westland van het aardgas af te halen. Het alternatief hiervoor, restwarmte en geothermie, is zowel betaalbaar als duurzaam.

Dit stelt het Warmtebedrijf Westland. In 2020 wordt begonnen met de aanleg van het warmtenet vanuit de Rotterdamse haven. Westlandse bedrijven kunnen daarop stapsgewijs worden aangesloten. Volgens het Warmtebedrijf Westland kan dit tegen een vaste lage prijs. Directeur Gerard Hofman verklaart: “Wij willen het met en voor ondernemers doen. Alle bronnen – zoals restwarmte en geothermie – zijn nodig om Westland te voorzien van warmte. Samen leveren we een bijdrage aan het oplossen van klimaatproblemen en de problemen van de Groningers én vergroten we de concurrentiekracht van de Westlandse glastuinbouw.”

Industriële restwarmte

De combinatie van industriële restwarmte uit de haven met geothermiebronnen die op één warmtenet worden aangesloten, zou voldoende capaciteit kunnen bieden om het hele Westlandse kassengebied van het aardgas te halen. Het gaat hierbij om substantiële hoeveelheden. Vanaf 2021 kan er op deze manier meer dan 300 kubieke meter aardgas worden bespaard. In de jaren daarna kan dit oplopen tot 900 miljoen kubieke meter.

Partners

“Door deze unieke combinatie ontstaat voldoende vermogen om volledig zonder gas te opereren. Het nieuwe netwerk is duurzaam, biedt een constante levering van zowel warmte als CO₂ en een aanzienlijke kostenbesparing op de lange termijn”, aldus het Warmtebedrijf Westland in een persverklaring. Het werkt hierbij samen met de partners Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling voor het ontwikkelen van de infrastructuur en Evides Energiewater voor de levering van restwater en warmte-uitkoppeling.

Zie ook: ‘Warmtenetwerk kan alsnog mislukken’