Nederland heeft de beste haveninfrastructuur ter wereld en de haven van Rotterdam staat boven Singapore en Hongkong op de eerste plaats. Dit is geen staaltje Rotterdamse bluf, maar het staat klip en klaar in ‘The Global Competitiveness Report 2012-2013’ van het World Economic Forum. Het lijkt niet te gewaagd om te stellen dat deze positie voorlopig onbedreigd blijft. De haven van Rotterdam is namelijk als enige wereldhaven nauw betrokken bij het internationale project ROPES, ofwel ‘Research On Passing Effects on Ships’.