Overmoed

De Rekenkamer Rotterdam heeft in een rapport de overmoed van de gemeente Rotterdam bij grote projecten aan de kaak gesteld. Ook vindt zij dat te grote financiële risico’s worden genomen.

De rekenkamer heeft meer dan veertig rapporten van de laatste tien jaar over grote projecten tegen het licht gehouden. Doel was te zien of er een ‘rode draad’ kon worden gevonden. Dat bleek het geval. Natuurlijk worden ‘durf’ en ‘daadkracht’ geroemd als positieve aspecten van de havenstad. Maar: “De gemeente is met haar plannen regelmatig te overmoedig en neemt dan te veel financiële risico’s. Verder gaat de gemeente nogal eens te veel uit van regels en procedures en heeft ze te weinig aandacht voor praktische uitvoeringsproblemen en de leefwereld van inwoners”, aldus de rekenkamer.

Overmoed

De bevindingen werden deze week gepresenteerd in de notitie ‘Publieke waarden in de knel’. Projecten die daarin zijn meegenomen, zijn het Warmtebedrijf, Feyenoordcity en het Schiekadeblok. Volgens de rekenkamer leert de gemeente te weinig van zaken die mis zijn gegaan. Ook schort er het nodige op het gebied van samenwerking, zowel intern als met andere organisaties. Dit leidt ertoe dat plannen vaak niet worden gerealiseerd.

Aanbevelingen

Het rapport bevat ook aanbevelingen. Een meer kritische blik op nieuwe plannen en leren van het verleden zijn er daar enkele van. Ook moeten signalen van ambtenaren, burgers, maatschappelijke organisaties en onderzoekers serieuzer worden genomen. ‘Een cultuurverandering’ zou nodig zijn om meer tegenspraak mogelijk te maken. “Pak dit serieus op”, adviseert de rekenkamer, “en geef verbetering hiervan een hoge prioriteit.” (Foto: Plaatwerk Fotografen)

Zie ook: Havenwethouder Adriaan Visser stapt op