teerhoudend asfaltgranulaat

Reko bouwt in Rotterdam een tweede fabriek waar het teerhoudend asfaltgranulaat en dakleer omzet in grondstoffen, warmte en elektriciteit. De bouwwerkzaamheden zijn al gestart, meldt het bedrijf.

De investering in dit project bedraagt 125 miljoen euro. Het Havenbedrijf Rotterdam draagt 1 miljoen euro bij, omdat de nieuwe fabriek heet water aan het warmtenet kan leveren. Twaalf jaar geleden opende Reko zijn eerste fabriek in de Rotterdamse haven. Deze thermische reinigingsinstallatie heeft sinds 2006 7,2 miljoen ton schoon zand en grind voor de Nederlandse bouwindustrie opgeleverd. Het teerhoudend asfaltgranulaat wordt tijdens het verwerkingsproces in een ronddraaiende trommeloven thermisch gereinigd. Dit gebeurt bij temperaturen van om en nabij de duizend graden Celsius. Alle aanwezige schadelijke stoffen – inclusief polycyclische aromatische koolwaterstoffen, ook wel bekend onder de naam ‘paks’ – verbranden volledig. Uit de hete afgassen wordt stoom gewonnen, die in een stoomturbine in elektriciteit wordt omgezet.

Efficiënter

Twaalf jaar ervaring en voortschrijdend inzicht zorgen ervoor dat de nieuwe, nog te bouwen installatie moderner en efficiënter wordt dan de eerste. Zo kan de nieuwe installatie de omzetting van teerhoudend asfaltgranulaat naar elektriciteit veel efficiënter doen. Ook kan de nieuwe fabriek warmte in de vorm van heet water aan het warmtenet leveren. Als de tweede plant draait – de ingebruikname staat medio 2020 gepland – kan Reko kiezen in welke mate de vrijgekomen warmte kan worden benut voor omzetting in warmte of elektriciteit. Is het ’s winters koud en heeft de stad warmte nodig, dan levert de fabriek warmte. Is het hartje zomer, dan kan de warmte in elektriciteit worden omgezet. Jaarlijks kan de nieuwe installatie 1,2 miljoen ton reststoffen verwerken. 7.500 huishoudens kunnen van warmte worden voorzien, en 50.000 huishoudens van elektriciteit.

Teerhoudend asfaltgranulaat

“Door de omvang van onze installatie, in combinatie met het grootschalig terugwinnen van de vrijkomende energie, kunnen wij de kosten voor onze klanten drukken”, verklaart David Heijkoop, directeur van Reko. “Dit gecombineerd met de uiterst gunstige ligging van Reko in de haven van Rotterdam – wij kunnen over water teerhoudend asfalt aanvoeren – geeft een uitstekende uitgangspositie richting de rest van Europa.

Zie ook: Havenbedrijf recyclet zand uit Nieuwe Waterweg