Dit jaar viert de Technische Universiteit haar honderdzeventigjarig bestaan. Het feestjaar staat in het teken van het thema ‘water’. We spreken rector magnificus prof. Karel  Luyben, die sinds januari 2010 deze functie bekleedt. Feest ondanks het woelige water waar het alom befaamde instituut zich in bevindt. Luyben – gemiddeld zo’n tachtig uur in de week in de weer – maakt zich vooral zorgen over de kwaliteit van het universitair onderwijs. Het kabinet kondigt rücksichtslos allerlei bezuinigingen af, maatregelen die de positie van ons land aan de top van de wetenschappelijke wereld in gevaar brengen.