Recordoverslag

Nog niet eerder werden er zoveel goederen in de haven van Rotterdam overgeslagen als in het eerste kwartaal van 2019. De recordoverslag steeg met 5,1 procent.

In totaal werd er 123,9 miljoen ton in de haven overgeslagen, waar dit in dezelfde periode een jaar eerder nog 117,8 miljoen ton was. Ceo Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam spreekt van een uitstekend begin van het jaar. “De kwartaalcijfers bevestigen bovendien dat Rotterdam wederom zijn knooppuntpositie versterkt in de opslag en doorvoer van containers en LNG. Voor het hele jaar houden wij vast aan onze prognose dat het overslagvolume in 2019 licht zal groeien.”

Recordoverslag

De groei zat hem grotendeels in de overslag van containers. In TEU gemeten nam die met 7,3 procent toe tot 3,7 miljoen TEU. Volgens het havenbedrijf is de stijging voor een belangrijk deel te danken aan de sterke toename van het transhipment uit Azië, dat een bestemming elders in Europa heeft. Grote rederijen gebruiken de haven van Rotterdam als ‘draaischijf’ in hun netwerken.

Hogere marges

De overslag van nat massagoed nam met 4,6 procent toe naar 58,5 miljoen ton. Er werd meer (+10,4 procent) ruwe olie aangevoerd, dat nu relatief goedkoop is en hogere marges voor raffinaderijen oplevert. De overslag van minerale olieproducten daalde (-7,4 procent), terwijl LNG met driedubbele cijfers steeg: +143 procent, naar 1,8 miljoen ton. In februari werd een recordhoeveelheid van 500.000 ton LNG overgeslagen.

Kolen

Droog massagoed, tot slot, steeg met 3,7 procent. Door de lage kolenprijzen wordt er meer voorraad aangehouden, wat de overslag van kolen ten goede kwam: +15,7 procent naar 7,5 miljoen ton. Daar tegenover staat een daling in de overslag van ijzererts en schroot (-17,9 procent), door de lagere staalproductie in Duitsland.

Zie ook: Minieme stijging overslag in haven Rotterdam