Roadmap Asset Management

Zowel de VNCI als Transport en Logistiek Nederland (TLN) hebben een reactie op de Miljoenennota gegeven. Beide organisaties hebben namens hun achterban een aantal kritische punten.

Bernard Wientjes, voorzitter van de VNCI, zegt ‘de groene ambitie’ van het kabinet te omarmen. Maar hij roept de regering ook op rekening te houden met de gevolgen van de coronacrisis waarmee chemiebedrijven zich geconfronteerd zien. “Het is voor Nederland en voor het klimaat goed nieuws dat Europa haar ambities ook wil aanscherpen. Het nationale Klimaatakkoord had een ambitieuzer CO2-reductiedoel dan Europa, namelijk 49 procent versus 40 procent. We zijn daarom blij om te zien dat op Europees niveau de lat wordt verhoogd naar 55 procent, waarmee een nationale CO2-heffing overbodig is. Het bijzondere van onze industrie is dat het gaat om mondiale spelers. Een Europese en uiteindelijk wereldwijde aanpak is de meest effectieve en efficiënte aanpak van het klimaatprobleem.”

Miljoenennota

TLN laat weten teleurgesteld te zijn in de begroting voor de aanleg en het onderhoud van weginfrastructuur in Nederland. “Het grootste deel van het budget dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar voren haalt is bestemd voor het spoor. TLN ziet liever dat er ook meer budget wordt vrijgemaakt om achterstallig onderhoud van bruggen en viaducten aan te pakken. Transportondernemers krijgen namelijk steeds vaker te maken met wegafsluitingen vanwege achterstallig onderhoud”, aldus de branchevereniging. Zij stelt dat extra investeringen nodig zijn in de transportroutes A15, A12, A1, A58 en A67. Verder maant TLN de overheid het stikstofprobleem snel op te lossen.

Zie ook: Geen compensatie voor transporteurs gevaarlijke stoffen