Raffinaderijen onder scherper toezicht

5G-test

De provincie Zuid-Holland gaat de raffinaderijen van Shell en ExxonMobil scherper in de gaten houden. Aanleiding voor dit nauwere toezicht zijn een drietal incidenten de afgelopen zomer.

Binnen een tijdsbestek van een aantal weken deden zich bij de raffinaderijen van de twee oliemaatschappijen drie incidenten voor. Kortsluiting in één van de elektrische schakelstations bij Shell Pernis op 29 juli zorgde ervoor dat alle fabrieken op het terrein uit bedrijf gingen. Twee dagen later vond er opnieuw een incident plaats bij dezelfde raffinaderij. Dit keer ging het om een lekkage in een leiding van de HF alkylatie-fabriek. Er lekte een grote hoeveelheid waterstoffluoride uit een leiding, die door corrosie was aangetast. Drie weken later, op 21 augustus, gebeurde er een incident bij de raffinaderij van ExxonMobil. Een fornuis van de powerformerfabriek was in brand gevlogen. Hierbij kwam er veel roet vrij, die in de omgeving neersloeg.

Toezicht

De provincie Zuid-Holland vindt dat Shell en ExxonMobil stappen moeten zetten om herhaling te voorkomen. Dit heeft zij deze week bekendgemaakt. Zo is ExxonMobil gemaand om op korte termijn ‘doeltreffende technische en organisatorische maatregelen’ te nemen. Gebeurt dit niet, dan kan de provincie een dwangsom opleggen. Verder gaat de provincie een verscherpt toezicht houden. De oliemaatschappijen zijn verplicht om alle near misses te melden. Ook worden onderhoudsstops en de veiligheidscultuur door de provincie onder de loep genomen.

Onderhoudsstops

De provincie grijpt de incidenten aan om niet alleen het toezicht op de raffinaderijen, maar ook die op de andere raffinaderijen, chemie en tank op- en overslag structureel te intensiveren. Onder andere bij procesinstallaties zullen er nieuwe vormen van fysiek toezicht worden ingevoerd. Ook hier wordt dit jaar nauwer toegezien op onderhoudsstops en zal de veiligheidscultuur bij deze bedrijven extra aandacht krijgen. “Concrete acties op genoemde onderwerpen moeten leiden tot verdere verbetering van een gezonde en veilige leefomgeving”, aldus de provincie.

Zie ook: On the floor magazine Industriele Veiligheid