Risico's

De provincie Zuid-Holland heeft het verscherpt toezicht op de raffinaderij van ExxonMobil voor onbepaalde tijd verlengd. Dit vanwege een grote brand die twee jaar geleden woedde.

Het verscherpte toezicht zou op 1 juni jl. aflopen, maar de provincie heeft dit tot onbepaalde tijd verlengd. Dit houdt in dat de raffinaderij vaker wordt gecontroleerd en dat de DCMR bij bijna-incidenten meer nauwlettend vinger aan de pols houdt. Bij de laatste inspectie zouden opnieuw overtredingen zijn gebaseerd. Dit meldt het AD. Een woordvoerder van ExxonMobil laat in de krant weten dat het bedrijf verrast is door de maatregel. Alle aanbevelingen om een herhaling van het incident te voorkomen, zouden ‘succesvol zijn geïmplementeerd’. “Veiligheid is onze grootste prioriteit.”

Verscherpt toezicht

Een provinciewoordvoerder maakt in de krant ook bekend dat de brand en de oorzaak hiervoor strafrechtelijk worden onderzocht. De onderzoeken van ExxonMobil en DCMR zouden een onvolledig beeld geven ‘van de oorzaken en motieven van het handelen dat het incident heeft veroorzaakt’. Zowel het onderzoek van de DCMR als informatie van de Inspectie SZW zijn aan het strafrechterlijke dossier toegevoegd.

Zie ook: ExxonMobil neemt nieuwe hydrocracker in gebruik

En: Scherper toezicht na branden en lekkage