Quick-scan

SmartPort start een quick-scan naar de effecten van de corona-uitbraak op de haven van Rotterdam. Het onderzoek wordt gesteund door het Havenbedrijf Rotterdam, Vopak en ECT.

Het doel van de quick-scan is de langetermijneffecten van de epidemie op al bestaande ontwikkelingen in kaart te brengen. SmartPort wil zicht krijgen hoe het bedrijfsleven er het beste op kan inspelen. “Zo wordt er bijvoorbeeld een versnelling verwacht van de (re)shoring van activiteiten van China naar Europa. De vraag echter: hoe snel? Daarnaast worden er in het onderzoek parallellen gelegd met eerdere, vergelijkbare economische shocks”, aldus SmartPort.

Resultaten quick-scan

De onderzoeksresultaten moeten niet alleen handvatten bieden voor het bedrijfsleven, maar ook een basis vormen voor verder onderzoek. Erasmus Universiteit Rotterdam (UPT) voert het onderzoek uit, dat onder leiding staat van Larissa van der Lugt, directeur van Erasmus UPT. SmartPort nodigt bedrijven uit hun bevindingen te delen. Hiervoor kan contact met SmartPort worden opgenomen. Naar verwachting zijn de eerste resultaten van de scan over anderhalve maand bekend. (Foto: Havenbedrijf Rotterdam/Kees Torn)

Zie ook: Ceo-diner SmartPort in teken van waterstof