Provincie stemt in met verzelfstandiging haven Moerdijk

De Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben ingestemd met de verzelfstandiging van het Havenschap Moerdijk. Eerder gaf ook de gemeente Moerdijk haar fiat hiervoor.

Haven Moerdijk

In de Havenstrategie 2030 is vastgesteld dat een aanpassing van de bestuurlijke inrichting van het Havenschap nodig is voor de gewenste doorontwikkeling. Dit houdt in dat alle bedrijfsactiviteiten van het havenschap uitgeplaatst worden naar een op te richten Havenbedrijf Moerdijk NV. De provincie en gemeente houden een meerderheidsaandeel in het havenbedrijf. Volgens het college ontstaan hiermee ‘de beste mogelijkheden om de gewenste verzakelijking en professionalisering door te voeren, de financiering voor de toekomst veilig te stellen en de toetreding van derden te regelen’.