Kolencentrale

Het kabinet is met Uniper, Riverstone en RWE in gesprek om de productie van hun drie energiecentrales terug te schroeven. Het Urgenda-vonnis dwingt Nederland om de uitstoot van broeikasgassen voor 2021 terug te dringen.

De twee energiecentrales van Uniper en Riverstone op de Maasvlakte en die van RWE in de Eemshaven draaien op kolen. Het zijn alle drie relatief nieuwe centrales die vier en vijf jaar operationeel zijn. Een uitspraak van de rechter in de Urgendazaak heeft ervoor gezorgd dat de overheid voor het eind van het jaar de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent moet hebben verminderd.

Drie energiecentrales

Het afschalen van de drie energiecentrales – mogelijk ook het sluiten ervan – levert op korte termijn veel broeikasgasvermindering op. Verschillende media melden dat het kabinet hierover met de drie energiebedrijven in gesprek is. Hierbij baseren zij zich op ‘Haagse bronnen’ en RWE, dat als enige van de drie bedrijven bevestigt dat het met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan tafel zit. 

Kwart

De productievermindering die het kabinet voor ogen heeft is fors. Het streven is de huidige productiecapaciteit terug te draaien tot hoogstens een kwart. Het kabinet houdt daarnaast de mogelijkheid achter de hand om te beslissen of een centrale mogelijk moet sluiten. Het laat dit afhangen van het verloop van de onderhandelingen. De elektriciteitsproductie moet worden overgenomen door gasgestookte energiecentrales of door elektriciteit uit het buitenland te importeren.

Zie ook: Riverstone overweegt overstap naar biomassa