Procesintensificatie: baanbrekend buiten de landsgrenzen

Met behulp van procesintensificatie zijn niet heel kleine, maar zeer grote verbeteringen in chemische productieprocessen mogelijk.

Procesintensificatie BASF

Omdat deze technologieën het beste in nieuwe fabrieken kunnen worden toegepast, zien deze voornamelijk het levenslicht buiten Nederland. Prof. dr. ir. Andrzej Stankiewicz, directeur van het TU Delft Process Technology Institute, geeft een update over de laatste stand van zaken. Meer hierover in de juli-editie van Europoort Kringen. Klik hier om een abonnement te nemen. (Foto: BASF SE)