Ogenschijnlijk komt Ferdinand van den Oever, de nieuwe directeur van het Havenschap Moerdijk, in een gespreid bedje. In 2010 realiseerde de haven een groei van 37 procent, en het eerste kwartaal van dit jaar was van dezelfde orde van grootte. Hij voorziet een groei van de huidige achttien miljoen ton overslag per jaar naar 25 à dertig miljoen ton. Maar schijn bedriegt. Er is genoeg werk aan de winkel, zeker nu de rook van de ergste calamiteit die de haven van Moerdijk ooit trof aan het optrekken is. Nieuwe uitdagingen, maar ook nieuwe problemen: hoe behoud je je eigen gezicht als je een satelliet  wordt van het Rotterdams Havenbedrijf, zoals dat staat in de Havenvisie Rotterdam 2030?