De investeringskosten en kapitaallasten van power-to-gas zijn te hoog om deze technologie in te zetten voor het opvangen van pieken in vraag en aanbod van duurzame energiebronnen.

Windturbine

Dit concludeert ECN net het verrichten van onderzoek vanuit een integraal energiesysteemperspectief. Het is de eerste keer dat in Nederland een dergelijk onderzoek plaatsvond. “De investeringskosten zijn te groot in verhouding tot het geringe aantal draaiuren dat de installaties hiervoor maken”, licht projectleider dr. Jeroen de Joode van ECN toe. Volgens de studie zijn er andere, goedkopere opties om dreigende overschotten in het aanbod te benutten. Bijvoorbeeld het uitwisseling van overschotten met andere landen, het (flexibel) sturen van de electriciteitsvraag, de opslag van elektriciteit in bijvoorbeeld batterijen en het tijdelijk afschakelen van windmolens en zonnecellen. Power-to-gas kan wel een rol spelen bij het terugdringen van CO2-uitstoot en de overgang van fossiele brandstoffen naar wind- en zonne-energie, zo kwam uit het onderzoek naar voren.