Nog voor de zomer van 2016 zal in Delfzijl een grootschalige Power-to-gas-installatie worden gebouwd. Hierover is overeenstemming bereikt door Torrgas, Siemens, Stedin, Gasunie, A.Hak, Hanzehogeschool/EnTranCe en stichting Energy Valley.

Power to Gas

Deze partijen hebben gisteren een intentieverklaring ondertekend op de Hannover Messe. Het gaat om de bouw van een installatie van 12 megawatt, die waterstof en syngas gaat produceren voor de chemische industrie. Het wordt de grootste installatie in zijn soort. Power-to-gas is de naam van het proces waarbij met behulp van groene stroom via elektrolyse water wordt omgezet in waterstof en zuivere zuurstof. Het is ook een oplossing voor de opslag van tijdelijke overschotten van wind- en zonne-energie.