De Postcode Loterij heeft een bedrag van één miljoen euro beschikbaar gesteld voor een project in de haven van Rotterdam. Dit heeft tot doel de CO2-uitstoot te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren.

De twee duurzaamheidsorganisaties Carbon War Room en Rocky Mountain Institute gaan in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam een project uitvoeren, dat vervoerders, opdrachtgevers en financiers moet stimuleren om maatregelen en technieken te implementeren die leiden tot minder CO2-uitstoot. Het project promoot het gebruik van schone elektriciteit aan de wal en verbetert de toegang tot kapitaal om energiebesparende maatregelen te treffen voor bestaande schepen. Vervoerders, hun opdrachtgevers en financiers worden bijeengebracht in events en workshops om het instellen van CO2-besparende maatregelen te promoten. Ook zullen rapportages over efficiënt brandstofgebruik en energiebesparende technologieën worden ontwikkeld en verspreid.