Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een goed derde kwartaal achter de rug. In de eerste negen maanden is vrijwel evenveel overgeslagen als in dezelfde periode vorig jaar.

Foto: Ries van Wendel de Joode

Tot en met september is in de Rotterdamse haven 332 miljoen ton goederen overgeslagen. Het best presteerden de droge massagoederen zoals kolen, ijzererts en agribulk. De overslag van ruwe olie lag lager dan in 2012, wat valt te verklaren door de zwakke markt voor brandstoffen in Europa en onderhoudstops bij de raffinaderijen. Dankzij de bloeiende internationale handel werden wel meer olieproducten aan- en afgevoerd. De containeroverslag liep door de economische crisis terug.

“Over het geheel genomen was het een goed derde kwartaal”, oordeelt president-directeur Hans Smits van het Havenbedrijf Rotterdam. “Het eerste halfjaar liet nog een afname zien van 0,9% ten opzichte van 2012. Over de eerste negen maanden is de afname echter nog maar 0,1%. Ik verwacht dat de haven deze opwaartse lijn vasthoudt, zodat de overslag over heel 2013 in tonnen uitkomt op hetzelfde niveau als in 2012.”

Meer over de havencijfers komende maand in Europoort Kringen.