PortXL scout nieuwe start- en scale-ups

PortXL heeft veertien bedrijven geselecteerd die deelnemen aan het havenacceleratorprogramma van dit jaar. De meeste deelnemers richten zich op de sector ‘Maritiem & Logistiek’.

Er hadden zich zo’n duizend bedrijven aangemeld voor de editie van dit jaar, meldt PortXL. Het is dit jaar voor de derde keer dat het programma draait. Speciale aandacht in deze editie is er voor actuele uitdagingen waar de haven voor staat, zoals cyberveiligheid, windenergie, digitalisering, blockchaintechnologie en autonoom varen. Vanaf september tot en met januari vond de eerste selectie plaats. Vorige week waren vijfentwintig bedrijven uitgenodigd door de tweede selectieronde. Hierbij dienden zij zich te presenteren voor honderdvijftig haven- en innovatiespecialisten. Hieruit zijn de veertien met ‘de meeste potentie’ geselecteerd.

Eerste klanten vinden

Deze veertien start- en scale-ups gaan drie maanden aan de slag in het PortXL-programma. Het gaat op 12 maart in Rotterdam van start en eindigt op 14 juni met het afsluitingsevent, waarop de deelnemers hun progressie zullen tonen. In de tussentijd worden zij intensief begeleid om hun technologie sneller op de markt te brengen en de eerste klanten te vinden. Vorig jaar hebben zeven van de tien deelnemende bedrijven een klantencontract tijdens het programma getekend. PortXL is naar eigen zeggen het enige acceleratorprogramma dat zich specifiek op havens richt.

PortXL

De veertien deelnemers aan PortXL zijn onder te verdelen in ‘Maritiem & Logistiek’, ‘Energie’ en ‘Alle sectoren’.

Maritiem & Logistiek

1. Bunker Connect www.bunkerconnect.com – digitalisatie van bunkering

2. DockTech www.docktech.net – voorspellend onderhoud

3. Explect B.V. www.explect.com – digitalisatie van logistieke processen

4. Ionada Incorporated www.ionada.com – emissiereductie

5. Marine Bubble Flow B.V. (geen website) – vermindering van brandstofgebruik

6. Shipskart Marine Private Ltd. www.shipskart.com – digitalisatie van logistieke processen

7. The Big Smile www.thebigsmile.eu – vrachtefficiëntie

8. WhaleWashing www.whalewashing.com – (voorspellend) onderhoud

Energie

9. BDB Greenpower www.bdbgreenpower.nl – duurzame energie

10. Ondavia, Inc. www.ondavia.com – SQHE (Safety, Quality, Health & Environment)

Alle sectoren

11. CargoLedger BV www.cargoledger.nl – blockchain

12. ECOncrete Tech Ltd. www.econcretetech.com – duurzaamheid

13. MapGage www.mapgage.com – asset maintenance

14. Threatspan www.threatspan.com – cybersecurity

(Foto: Marc Nolte)

Zie ook: Exploitatiefocus remt haveninnovatie