Platform Duurzame Brandstoffen

Een aantal partijen heeft het Platform Duurzame Biobrandstoffen opgericht. Met het initiatief wordt geprobeerd het gebruik van dit soort brandstoffen in de transportsector ‘fors te verhogen’.

snelweg

Het platform is opgezet door Bovag Tankstations, Varo Energy, GreenPlanet, Groengas Nederland, Nove, Methanol Institute, BioMCN, Bio Refinery Development, BTG, Enerkem, GoodFuels, RAI Vereniging en VIV. Het platform stelt in een verklaring dat de ‘urgentie groot’ is om alle alternatieven te ontwikkelen die de CO2-uitstoot in de transportsector terugdringen. “Het gebruik van fossiele energie blijft onverminderd hoog in de samenleving en de uitstoot van het Nederlandse verkeer nam in 2015 zelfs licht toe.” Volgens het PDB brengen duurzame biobrandstoffen ‘onmiddellijk en op betaalbare wijze’ de uitstoot van broeikasgas omlaag van het Nederlandse verkeer en transport. Duurzame biobrandstoffen zijn voor het Platform ‘die biobrandstoffen die over de gehele productieketen een maximale reductie van broeikasgassen bewerkstelligen en ongewenste effecten vermijden’.