Een aantal jaar geleden kwam André Schiebroek, eigenaar van dakbedekkingsbedrijf Schiebroek uit Best, op het idee de zonnewarmte van een plat dak te halen. Deze energie wordt opgeslagen in een warmte-koudeopslagsysteem en kan ’s winters worden hergebruikt als bron voor vloerverwarming of warmwatervoorziening. Hij sleepte er de nominatie voor de Nederlandse bouwprijs mee in de wacht. Het vermarkten wilde echter niet zo vlotten, totdat zijn broer Alexander aan boord stapte. Nu telt Nederland ongeveer twintig ‘Energiedaken’, waarvan die van het Christiaan Huygens College in Eindhoven en het Koning Willem I College in Den Bosch de meest in het oog springende zijn.