Op 23 mei werd Plant One geopend door minister Maxime Verhagen en directeur Karin Husmann. Plant One is een grote, rijk gefaciliteerde hal op het terrein van Huntsman, in de Botlek. Wie wil kan er proeven doen op praktijkschaal, zodat we de ‘valley of  death’, valkuil voor vele innovaties, levend doorkomen.

 

Plant One is een initiatief van TNO, Havenbedrijf Rotterdam, Ministerie van EL&I, Gemeente Rotterdam en het Rotterdam Climate Initiative. Het vult het gat tussen laboratorium- en de marktschaal. Het probleem is immers dat wat op laboratoriumschaal bewezen is te werken, nog niet per se ook op industriële schaal praktisch toepasbaar hoeft te zijn. Wil de ontwikkelaar met zijn innovatie kans maken, dan zal hij garanties moeten kunnen afgeven over de  werkelijke werking. Niet alleen de industriële bedrijven die hun voordeel zouden kunnen doen met de uitvinding vragen hierom, ook de banken die moeten financieren in dergelijke vaak grootschalige innovaties vragen zekerheden.